Sibyllas ägarstruktur

Sibylla är en franchisekedja. Det innebär att de lokala Sibyllarestaurangerna drivs av enskilda företagare runtom i landet. Sibyllakedjan ingår i Nordic Fast Food AB (NFF), som genom ett master licensavtal med Atria Concept AB (ACAB) har rätt att driva Sibyllakonceptet.

NFF ägs till 100% av FIAB, FIAB ägs av samtliga franchisetagare tillsammans med lika stora andelar.