Sibyllakedjans hållbarhetsvision | Sibylla.se

Sibyllakedjans hållbarhetsvision

Sibylla ska minska sin totala klimatbelastning och stärka hållbarhetsarbetet inom områdena Människan, Maten och Miljön. Sibyllas gäster och medarbetare ska Ha det gott både i restaurangerna, magen och hjärtat. 

MÄNNISKAN

Ett av Sibyllakedjans ledord är mångfald. Vi strävar efter att vara en sund, trygg och attraktiv arbetsgivare. Anställda ska utvecklas och stimuleras i en miljö där mångfald och jämställdhet råder. Utbildning av personal ska ske kontinuerligt för att utveckla och kompentenssäkra. Vi kontrollerar även att samtliga samarbetspartners arbetar för och har riktlinjer inom social hållbarhet och utveckling. 

MATEN

I Sibyllakedjan strävar vi efter att maten håller en så miljövänlig, hälsosam och hög kvalité som möjligt. Gästen ska känna sig trygg i att äta på Sibylla samt få möjlighet att välja mat med lägre klimatbelastning. Vi väljer i största möjliga mån hållbara och miljömedvetna leverantörer och kontrollerar kvalitetsmärkningar och certifikat kontinuerligt för att säkerställa att produkterna håller vad de lovar. Som exempel är all kyckling som används i våra restauranger certifierad enligt den Gula Pippin från Svensk Fågel. Detta innebär att kycklingen som erbjuds på vår meny alltid kommer från svenska gårdar och upprätthåller de höga krav som ställs på svensk kycklingproduktion.

   

MILJÖN 

Vi har identifierat de miljömässiga områden där Sibyllakedjan har en betydande klimatpåverkan. Med dessa som riktlinjer har vi satt upp handlingsplaner för minskning av att den miljömässiga belastningen i Sibyllas samtliga verksamhetsområden. Första steget i minskad miljöpåverkan är VAKET: mätningar av förbrukningstal och kemikalier. Vår vision ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete och utifrån den jobbar vi med vår långsiktiga hållbarhetsstrategi med 2025 som målbild. 

Till 2025 har vi bland annat som målsättning att 100 % av allt förbrukningsmaterial ska komma från återvunnet material. Ytterligare mål 2025 är att vi genom att välja rätt produkter och genom att ställa krav på våra leverantörer kommer fasa ut burägg ur våra produkter som innehåller ägg från burhöns.  Vi har även som mål 2025 att utveckla ett rikstäckande samarbete för social hållbarhet.