Information om Sibyllakedjans roll och ansvar i relation till nya coronaviruset Covid-19 | Sibylla.se

Information om Sibyllakedjans roll och ansvar i relation till nya coronaviruset Covid-19

2020-03-13
Senast uppdaterad: 2020-03-31

Mot bakgrund av rådande situation gällande utbrottet av coronaviruset så påverkar det oss alla på olika sätt. Våra tankar går främst till alla de som direkt påverkas av det gällande utbrottet.

Inom Sibyllakedjan prioriterar vi i första hand hälsan hos våra medarbetare och gäster och gör därför det vi kan för att ta vårt ansvar för att förhindra fortsatt spridning. Vi bevakar utvecklingen och följder de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Vi vidtar även åtgärder i enlighet med branschorganisationen Visitas rekommendationer för besöksnäringen.

Sibylla-kedjan vidtar flera lämplighetsåtgärder för att trängsel skall undvikas på inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Detta görs utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt i och utanför restaurangen. Antalet besökare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Vi har vi skärpt och utökat våra rengöringsrutiner ytterligare. Vi prioriterar rengöringen av alla kontaktytor och framförallt rengöring av kontaktytor som ex dörrhandtag, kortterminaler, toaletter och tillbehörsstationer.    

För närvarande håller Sibyllakedjans restauranger öppet. Vi anpassar oss då nya direktiv från myndigheter utlyses eller att vi måste göra en annan bedömning. Sibyllakedjans olika restauranger kan också lokalt besluta om att hålla stängt om den lokala situationen kräver det.
Idagsläget  råder att efter kl. 20.30 får serveringsställen endast vara öppna för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning ska gäster kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.  

Vi håller oss ständigt uppdaterade och förbereder ageranden för att snabbt kunna hantera en eventuell eskalerande situation så att vi kan anpassa vår service och vår verksamhet.

Många av Sibyllakedjans restauranger har Drive In och flera har också möjlighet för beställning och hemkörning via Sibyllas app och bland annat Foodora. Se lista med samtliga Sibyllarestauranger https://sibylla.se/om-sibylla/orter-dar-sibylla-finns/ där information finns om vilka som har Drive In, Hemkörning samt vilka som distribuerar mat via så kallad Lucka. Det går även att ringa in beställning för avhämtning och utlämning utanför restaurangen på de flesta ställen.

Vår absoluta prioritet är att vi sätter hälsa och säkerhet först och gör vårt bästa för att ge dig som gäst fortsatt hög service och god, nylagad mat utifrån en bred och varierad meny som passar de flesta.

Har du frågor kan du kontakta oss via vår Gästservice https://sibylla.se/gastservice/ alternativt via Facebook Messenger https://www.facebook.com/sibyllasverige/